Phòng Tổ chức - Hành chính

Đăng lúc: 15:52:16 25/09/2019 (GMT+7)

Phòng Tổ chức Hành chính Bệnh viện Đa khoa khu vực Tĩnh Gia được thành lập từ ngày 06/6/2014. Tiền thân là phòng Tổ chức hành chính Bệnh viện Đa khoa huyện Tĩnh Gia là phòng tổng hợp bao gồm Tổ chức nhân sự và Hành chính quản trị.