Thông tin tuyển dụng

Phương án tuyển dụng viên chức (Bác sĩ hạng III) của Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn năm 2020

Số lượng cần tuyển dụng: 17 người Vị trí việc làm cần tuyển: - Khối chuyên môn, nghiệp vụ: 17 người, gồm các vị trí việc làm sau: + Bác sĩ hạng III (V.08.01.03): 17 người

Đăng lúc 14 ngày trước · 299 news.view
Đăng lúc 10 tháng trước · 1346 news.view
Đăng lúc 11 tháng trước · 1902 news.view
Đăng lúc 11 tháng trước · 1761 news.view
Đăng lúc 11 tháng trước · 1001 news.view
Đăng lúc 1 năm trước · 334 news.view
Đăng lúc 1 năm trước · 276 news.view

Thông báo tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động theo nghị định 68/2000/NĐ-CP của bệnh viện đa khoa khu vực Tĩnh Gia

Số lượng cần tuyển dụng: 143 người Khối chuyên môn, nghiệp vụ: 121 người Khối hành chính: 20 người

Đăng lúc 1 năm trước · 1804 news.view