Thông tin tuyển dụng

Đăng lúc 6 tháng trước · 1114 news.view
Đăng lúc 7 tháng trước · 1773 news.view
Đăng lúc 7 tháng trước · 1636 news.view
Đăng lúc 7 tháng trước · 872 news.view
Đăng lúc 8 tháng trước · 229 news.view
Đăng lúc 8 tháng trước · 176 news.view

Thông báo tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động theo nghị định 68/2000/NĐ-CP của bệnh viện đa khoa khu vực Tĩnh Gia

Số lượng cần tuyển dụng: 143 người Khối chuyên môn, nghiệp vụ: 121 người Khối hành chính: 20 người

Đăng lúc 10 tháng trước · 1561 news.view