Thông tin tuyển dụng

Đăng lúc 3 tháng trước · 964 lượt xem
Đăng lúc 4 tháng trước · 1635 lượt xem
Đăng lúc 4 tháng trước · 1503 lượt xem
Đăng lúc 4 tháng trước · 766 lượt xem
Đăng lúc 5 tháng trước · 150 lượt xem
Đăng lúc 5 tháng trước · 109 lượt xem

Thông báo tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động theo nghị định 68/2000/NĐ-CP của bệnh viện đa khoa khu vực Tĩnh Gia

Số lượng cần tuyển dụng: 143 người Khối chuyên môn, nghiệp vụ: 121 người Khối hành chính: 20 người

Đăng lúc 7 tháng trước · 1348 lượt xem