Thông tin tuyển dụng

Đăng lúc 1 tháng trước · 730 lượt xem
Đăng lúc 2 tháng trước · 1400 lượt xem
Đăng lúc 2 tháng trước · 1266 lượt xem
Đăng lúc 2 tháng trước · 587 lượt xem
Đăng lúc 3 tháng trước · 126 lượt xem
Đăng lúc 3 tháng trước · 83 lượt xem

Thông báo tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động theo nghị định 68/2000/NĐ-CP của bệnh viện đa khoa khu vực Tĩnh Gia

Số lượng cần tuyển dụng: 143 người Khối chuyên môn, nghiệp vụ: 121 người Khối hành chính: 20 người

Đăng lúc 5 tháng trước · 1150 lượt xem