Khoa các bệnh nhiệt đới

Vị trí hiện tại khu nhà B, Bệnh viện đa khoa khu vực tĩnh gia, tỉnh Thanh Hóa
Thôn xuân hòa, xã Hải Hòa, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hóa