Khoa Hồ sức cấp cứu

Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa khu vực Tĩnh Gia với tổng số giường ban đầu là 10 giường bệnh, với sự phát triển của bệnh viện, cùng với sự thay đổi mô hình bệnh tật, Khoa ngày càng phát triển về cả nguồn nhân lực, quy mô, trang thiết bị.