Khoa Liên Chuyên Khoa

Khoa Liên chuyên khoa với tiền thân là một đơn nguyên của Khoa Ngoại trực thuộc bệnh viện Huyện Tĩnh gia. Cùng với sự phát triển của Bệnh viện đơn nguyên được tách ra hình thành Khoa Liên chuyên khoa. Khoa liên chuyên khoa ngày một phát triển tương ứng vời chức năng nhiệm vụ của một khoa chức năng của một bệnh viện Đa khoa khu vực.