Phòng Tổ chức – Hành chính

Phòng Tổ chức Hành chính Bệnh viện Đa khoa khu vực Tĩnh Gia được thành lập từ ngày 06/6/2014. Tiền thân là phòng Tổ chức hành chính Bệnh viện Đa khoa huyện Tĩnh Gia là phòng tổng hợp bao gồm Tổ chức nhân sự và Hành chính quản trị.

Read more