KHOA NGOẠI

Được hinh thành từ những ngày đầu thành lập bệnh viện, khoa Ngoại là một trong những khoa lớn nhất bệnh viện cả về quy mô và mức độ công việc. Trong những năm qua, khoa luôn được Đảng ủy- ban giám đốc chú trọng đầu tư cả về nguồn lực con người lẫn phương tiện cơ sở vật chất thực hiện công tác chuyên môn.