Phần chữ ẩn

Khoa Liên Chuyên Khoa

Khoa Liên chuyên khoa với tiền thân là một đơn nguyên của Khoa Ngoại trực thuộc bệnh viện Huyện Tĩnh

Read More »

KHOA NGOẠI

Được hinh thành từ những ngày đầu thành lập bệnh viện, khoa Ngoại là một trong những khoa lớn nhất

Read More »