BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC TĨNH GIA

Về tổ chức bộ máy: Bệnh viện đa khoa khu vực Tĩnh Gia là bệnh viện hạng II, Bệnh viện gồm: Lãnh đạo có Giám đốc và 02 Phó Giám đốc, 04 phòng chức năng, 10 khoa lâm sàng, 04 khoa cận lâm sàng, có 232 viên chức, người lao động. Bác sĩ: 49 người, trong đó: 03 Bác sỹ chuyên khoa cấp 2, 11 Bác sỹ Chuyên khoa cấp I, 3 Thạc sỹ Y học, 01 Dược sỹ Chuyên khoa I, Cao cấp lý luận chính trị 4 đồng chí, 01 Bác sĩ đang học bác sĩ chuyên khoa 2, 02 bác sỹ đang học Bác sỹ chuyên khoa cấp I, 01 bác sỹ đang học Cao học.

Về thực hiện công tác khám chữa bệnh: Tình hình bệnh nhân đến khám và điều trị tại bệnh viện trong những năm qua đã tăng lên đáng kể, ngoài số bệnh nhân của huyện Tĩnh Gia, số bệnh nhân là người lao động trong khu KT Nghi Sơn và các vùng lân cận đến khám và điều trị tại bệnh viện có xu hướng ngày càng tăng, nên bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải. Chỉ tiêu giường bệnh được giao kế hoạch là 200 giường bệnh, tuy nhiên hiện tại bệnh viện phải kê số giường là 420. Trong những năm gần đây tỷ lệ bệnh nhân khám bệnh tại bệnh viện đạt từ 170-182%; tỷ lệ bệnh nhân điều trị nội trú đạt từ 154-159%; số bệnh nhân được phẫu thuật hàng năm từ loại 3 trở lên trên 1.600-2.500 ca; công suất sử dụng giường bệnh luôn ở mức trên 150%.

Bệnh viện cơ bản đã thực hiện được các dịch vụ kỹ thuật của một bệnh viện tuyến tỉnh, kể cả các lĩnh vực Nội, ngoại, sản, nhi, hồi sức cấp cứu.v.v…chất lượng dịch vụ đảm bảo, ngày điều trị trung bình phù hợp và chi phí hợp lý.

Các hoạt động khác: Đảng bộ bệnh viện luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị mà lãnh đaọ đạt hiệu quả cao, 04 năm liền Đảng bộ đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Bệnh viện nhiều năm đạt danh hiệu Bệnh viện xuất sắc, nhận được nhiều cờ thi đua, bằng khen của Bộ Y tế, UBND tỉnh và Sở Y tế, các tổ chức chính trị xã hội đều đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc, cơ quan luôn đạt cơ quan văn hóa, đời sống của cán bộ viên chức không ngừng được nâng cao.

  • Địa chỉ: Hải Hòa – Tĩnh Gia – Thanh Hóa
  • ĐT : (0237)3.861 006; Fax: (0237)3.861 006
  • Email: bvkvtinhgia@gmail.com
  • Website: bvkvtinhgia.com.vn

 

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC TĨNH GIA

  • Địa chỉ: Hải Hòa – Tĩnh Gia – Thanh Hóa
  • ĐT : (0237)3.861 006; Fax: (0237)3.861 006
  • Email: bvkvtinhgia@gmail.com
  • Website: bvkvtinhgia.com.vn
 
 
Read more